Схема на свързване на крушка

Най-простите индуктивни елементи са бобините — те представляват намотки от навити върху някакъв корпус определен брой навивки от проводник с подходяща проводимост. Донастройващ потенциометър (тример-потенциометър), предназначен за еднократно (или рядко извършвано) регулиране. Внимание: Трябва винаги да се помни, че монтирането на електронни елементи при включено захранващо напрежение е опасно.

Как да четем написаното върху опаковките на лампите. Термисторите обикновено се използват като датчици за температура. Както и при останалите биологично активни фактори, съществува граница в концентрацията на йоните, при превишаване на която не само се прекратява стимулиращото им действие, но се наблюдават и вредни последствия.
При успоредно свързване, всяка крушка има собствена верига и така всички могат да изгорят освен една и тя ще функционира. Всеки от тях управлява самостоятелен токов кръг и това позволява по-голяма гъвкавост при управление на осветлението – може да се включват поотделно или едновременно две групи осветителни лампи.» Девиаторен ключ – използва се за управление на едно осветително тяло от две места. Този процес става все по-интензивен, защото електрическият контакт между щифтовете на щепсела и пружиниращите пластини на контакта се влошава и отделянето на топлина става още по-силно. Това може да предизвика повреждане или унищожаване на елементите, а при случайна директно захранване от енергийната мрежа — поражение на работещия от електрически ток. Лампите с нажежаема жичка имат типичен живот от 1000 часа, а компактните флуоресцентни лампи около 8000 часа. LED крушките поддържат интензивността на произведената светлина до края на живота си.

Похожие записи: