Стара девиаторна схема

Всяко натискане на бутон обръща състоянието, т.е. включва помпата, ако е изключена и я изключва, ако е включена. Използват се във веригите на електрическото осветление и не притежават класическата контактна система, както и механизма за задвижването им. Притежава четири неподвижни контакти, а подвижните контакти осъществяват връзка между два неподвижни. Девиаторен ключ се използва в случаите, когато се налага една лампа да се включва и изключва от две места. Поставят се подходящи знаци.символи за използването им. комбинирани електроинсталационни превключватели. ↑ а б Петков, Любомир. Много от производителите на ключове за осветление поставят в продукта си електрическа схема и дори снимки на начините за свързване на ключовете.

Най-обикновеният електрически ключ е ръчно управлявано електромеханично устройство за създаване или прекъсване на електрически контакт. Изработват се за напрежение 220 V и мощност от 60 до 300 W.[2] Специално изпълнение: [3] — клавишен прекъсвач. Произвежда се за напрежение 250 V и ток до 16 A; — пакетен прекъсвач предназначен за електрически табла и уреди. След това включваме тока и търсим с фазомер къде има фаза. Би трябвало да намерим фаза единствено на един от проводниците. Вместо девиаторни ключове да се използват бутони, по един бутон във всеки команден пункт. При първоначално включване на захранването Т-тригерът се нулира през асинхронния нулиращ вход R, така че помпата остава изключена.
Електроматериалознание и електрически инсталации с проектиране, Издателство „Техника“София, 2006, с. 104-105. ISBN -10:954-03-0536-5. Този ключ също се нарича и ключ „схема 6“, за разлика от обикновения ключ за осветление, който се нарича ключ „схема 1“. Думата девиаторен произлиза от латинското deviatio, което означава – отклонение. Това означава, че при натискането му, след запалването на всички стълбищни лампи или на част от тях, при високи блокове, той се връща в изходно положение. Това е накратко свързването на лампа с два девиаторни ключа. Състои се от подвижна и неподвижна контактна система и двигателен механизъм за задвижване на подвижната контактна система.

Похожие записи: